Co je u nás nového

Děti z prvního stupně vystupovaly v Domově sv. Jiří

Před Vánocemi navštívily děti z dramatického kroužku pod vedením Evy Zikmundové a pěveckého sboru Rolničky, který vede Eva Markvartová, seniory v Domově sv. Jiří na Doubravce. Předvedly tu pásmo zimních básniček, sehrály scénku o jedličce a zazpívaly klasické české koledy. Odměnou…

Oznámení školní jídelny ke konci roku

Z důvodu vyrovnání finanční normy na konci roku nebude možné od 19. 12. do 21. 12. 2018 přihlašovat a odhlašovat obědy.Obědy pro nemocné děti si mohou rodiče vyzvednout v těchto dnechod 11. 00 do 11. 30 hodin v jídelně.V. Tesařová, vedoucí školní jídelny 

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se již podruhé zapojila do 9. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu „ Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice,“ kterou vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě…

Návštěva Environmentálního centra v Krsech

Většina tříd prvního stupně využila nabídky Environmentálního centra v Krsech, které je zaměřeno na alternativní zdroje energie, mapuje vznik života na Zemi a propaguje zdravý životní styl. V Krsech si nejprve žáci prohlédli kostel s krásným betlémem, varhany a andělíčkem, který…

Co nás čeká

23. 1. Bruslení
- 3. A, C, 5. A, B, C
23. 1. ZPČ muzeum: Pravěk
-  4. A
29. 1. Alfa: Pohádky ovčí babičky
- 1. A, B, 2. A, B, C
29. 1. Hasík
- 6. A, B, C
30. 1. Kino - Čertí brko
- 1. stupeň
30. 1. Matematická olympiáda
- nejlepší počtáři ze 4. a 5. tříd
30. 1. Úspěšný předškolák, aneb Škola nenačisto
15:15 - 16:15
1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

 

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“

 

Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz