Co je u nás nového

Ředitelské volno

Ředitelka školy na základě §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 S., (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na 26. září 2019 ředitelské volno z organizačních důvodů (zahájení stavebních prací).V případě dostatečného počtu zájemců bude školní družina v provozu od 6.00 hod. do 16.00…

Netradiční oslava 45. výročí otevření 14. ZŠ Plzeň

V úterý 24. září 2019 od 16 hod. se na školním hřišti 14. ZŠ v Zábělské ulici uskuteční netradiční sportovní odpoledne. Žáci druhého stupně si – za pomoci učitelů tělesné výchovy – připraví pro své mladší spolužáky z prvního stupně ukázky sportů a aktivit, kterým se ve svém volném čase…

Provoz školní družiny 2. 9. 2019

Provoz ŠD v pondělí 2. 9. 2019 bude od 6:00 do 17:00 hod.Možnost vyzvedávání žáků bude již od 9:00 hod. do 17:00 hod.Školní družina půjde na oběd v 10:00  hod.

Informace pro nově příchozí žáky

Zařazení do tříd nově příchozích žáků bude uveřejněno 2. 9. 2019 ve vestibulu školy (netýká se prvňáčků, pouze žáků vyšších ročníků).Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních tříd a jejich rodiče proběhne v 8:00 před budovou školy.

Co nás čeká

15. 9. Odjezd do školy v přírodě
- 3. A, B, C, 4. A
16. 9.Zapomenutá řemesla
- program v Pivovarském muzeu
- 4. C
16. 9. Dopravní výchova - praktická část
- 4. B
16. 9. České národní obrození- program v L klubu
- 5. B, C
17. + 18. 9. Adaptační kurz
6. A
18. + 19. 9.Adaptační kurz
6. B
19. 9. Dopravní výchova - praktická část
- 5. C
19. + 20. 9. Adaptační kurz
6. C
19. 9. Třídní aktivy
20. 9. Dny vědy a techniky
- 6. A, B, 9. A, B

 

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

 

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“

 

Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Školní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Více informací po rozkliknutí loga.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz