Co je u nás nového

Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939

Žáci osmých a devátých ročníků se v hodinách dějepisu i o přestávkách seznámili ve vestibulu školy s výstavou Nesmíme zapomenout, kterou zapůjčilo v elektronické verzi Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Výstava připomíná události podzimu…

Zapojili jsme se do projektu KIDS TO KIDS

Na podzim se naše škola zapojila do projektu Kids to kids, neboli Děti dětem. Tento humanitární projekt je zaměřený na pomoc indonéským dětem, které při katastrofě, způsobené vlnami tsunami, ztratily jednoho nebo oba rodiče a často i svůj domov. Podle mnoha odborníků jsou pro tyto děti často…

Rolničky zpívaly seniorům

Stalo se už hezkou tradicí, že děti ze školního pěveckého sboru Rolničky chodí svým zpěvem potěšit seniory v Domově sv. Jiří na Doubravce. Tentokrát zpívaly jubilantům, tedy těm, kteří v nedávné době slavili svoje narozeniny. Děti zpívaly lidové písničky a trochu písniček zimních, které…

Páté třídy v L-klubu

Během podzimních měsíců žáci pátých tříd zhlédli v L-klubu Knihovny města Plzně velmi zajímavé vzdělávací pořady zaměřené na období národního obrození a na novodobé dějiny. Při dalším pořadu se pomocí historické módní přehlídky, hudebních ukázek a názorných obrázků architektury prošli jednotlivými…

Co nás čeká

30. 11.Zpívání Rolniček II. v obvodní knihovně
3. 12.Alfa: Cirkus zlodějů
- 2. A, B
3. 12.Dopravní výchova  - teoretická část
- 4. B
4. 12.Obvodní knihovna
- 9. A
4. 12.Techmánie
- 5. A, B, C
5. 12.Obvodní knihovna
- 9. B
5. 12.Čeps Cup - florbalová soutěž
- výběr žáků 5. tříd
5. 12.DEPO - Já, hrdina
- 5. B

 

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“


Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Les ve školeŠkolní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Více informací po rozkliknutí loga.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz