Co je u nás nového

Páté třídy v L-klubu

Během podzimních měsíců žáci pátých tříd zhlédli v L-klubu Knihovny města Plzně velmi zajímavé vzdělávací pořady zaměřené na období národního obrození a na novodobé dějiny. Při dalším pořadu se pomocí historické módní přehlídky, hudebních ukázek a názorných obrázků architektury prošli jednotlivými…

SRPŠ

Vážení rodiče,na webových stránkách školy ve složce Charakteristika školy jsou vytvořeny informace ke Spolku rodičů (SRPŠ). Najdete zde emailový kontakt na předsedkyni Spolku a průběžně zde budou ukládána sdělení o činnosti Spolku.Děkujeme

Výuka 6. 11. 2019

Ve středu 6. 11. 2019 je výuka všech žáků naší školy plně zajištěna.

Hybohledy

Nový výtvarný program v Muzeu loutek navštívily páté ročníky naší školy.  Muzeum představilo dětem neobyčejnou výstavu tzv. hybohledů – interaktivních skříněk, v nichž je možno díky různorodým mechanismům uvést do pohybu rozmanité scény. Součástí výstavy byla taky nově otevřená dílna profesora…

Co nás čeká

18. 11.Dopravní výchova - teoretická část
- 4. A
19. 11.Dopravní výchova - teoretická část
- 4. C
20. 11.Třídní aktivy
17 hod. - 2. stupeň
17: 30 - 1. stupeň
21. 11.Dopravní výchova - teoretická část
- 5. C
21 11.Zpívání Rolniček II. v  Domově sv. Jiří
- 10 hod.
25. 11.Škola bez šikany - edukativní program
- 3. A, B, C, 4. A

 

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“


Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Les ve školeŠkolní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Více informací po rozkliknutí loga.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz