Pro předškoláky

 

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

jsme velmi rádi, že máte zájem o naši školu, je to pro nás potěšující a zároveň i zavazující. Věříme, že máme co nabídnout nejen v oblasti vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách.

Zápis do prvních tříd školního roku 2019/2020  se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2019, vždy od 14 do 17 hod.

Zveme Vás na následující školní akce:

Adventní dílny - sobota 8. 12. 2018, 9 - 12:30 hod.

Vánoční koncert pěveckého sboru Rolničky - úterý 18. 12. 2018 v 18 hod.

Úspěšný předškolák, aneb Škola nanečisto - 30.1 ., 20. 2., 20. 3. a 10. 4. 2019, vždy od 15: 15 do 16: 15

Proč si vybrat právě naši školu?
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
Žáci si od prvního ročníku volí zaměření – vybírají zaměření jazykové (Aj), sportovní (hodina tělocviku navíc se zaměřením na florbal) nebo tvořivé (práce se stavebnicemi, hlínou, papírem). Dotace na prvním stupni je 1 hodina týdně.

Prosím, rozmyslete, který předmět si Vaše dítě vybere, zjišťujeme už při zápisu.

- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- 4. a 5. třídy jezdí na kurz bruslení
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě
Víte, co by mělo vaše dítě před vstupem do školy umět?

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz