Pro předškoláky

 

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

jsme velmi rádi, že máte zájem o naši školu, je to pro nás potěšující a zároveň i zavazující. Věříme, že máme co nabídnout nejen v oblasti vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách.

Rozdělení dětí do tříd:

1. A

1. B

Seznam pomůcek, které děti dostanou ve škole i které je třeba pořídit, a organizace prvního školního týdne.

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v pondělí 3. září v 8:00 před školou


Proč si vybrat právě naši školu?
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- výuka florbalu od prvního ročníku (pro zájemce)
- dětem se špatnou výslovností se věnujeme v bezplatném kroužku
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol - všechny děti 1. stupně dostávají 1 x týdně ovoce zdarma
- každoročně pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- 4. a 5. třídy jezdí na kurz bruslení
- široká nabídka zájmových kroužků
Výuka v prvních ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
Žáci si od prvního ročníku volí zaměření – vybírají zaměření jazykové (Aj), sportovní (hodina tělocviku navíc se zaměřením na florbal) nebo tvořivé (práce se stavebnicemi, hlínou, papírem). Dotace na prvním stupni je 1 hodina týdně. Prosím, rozmyslete, který předmět si Vaše dítě vybere, zjišťujeme už při zápisu.


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě
Víte, co by mělo vaše dítě před vstupem do školy umět?

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz