Sběr papíru 20. - 22. 11.

20. - 22. listopadu 2018 se uskuteční letošní první kolo sběru starého papíru a kartonu. Zvážený starý papír (noviny, časopisy, letáky, staré sešity...) přineste v těchto dnech od 7: 40 do 7: 55 do školy k vrátnici. PROSÍM - PAPÍR A KARTON ZVLÁŠŤ!! 

Jestliže máte papíru hodně a přivezete ho autem, zajeďte, prosím, v době od 7:30 do 7: 55 k zadnímu vchodu do školní kuchyně v ulici K Sv. Jiří (je to za vchodem do školní družiny) - zde bude připravený bílý kontejner a služba, která od Vás papír převezme. Pokud na místě nikdo nebude, papír nechte VEDLE kontejneru.

Papír můžete přivézt převázaný provázkem nebo v tašce.

Karton do kontejneru neházejte, bude se ukládat zvlášť na vyhrazené místo vedle kontejneru.

Děti své třídní paní učitelce předají lísteček se jménem a počtem odevzdaných kilogramů. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Velice děkuji za spolupráci a přeji mnoho a mnoho nasbíraných kilogramů!

Mgr. Marta Bílková

(v případě, že byste potřebovali přivézt papír v jiný čas, prosím, zavolejte Mgr. Evě Markvartové -zástupkyni pro 1. stupeň, tel. 724 101 684)

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz