Projekt PROSIT v Plzni

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 je škola zapojena do projektu PROSIT. Projekt PROSIT se překládá: porozumění, respekt, osvěta, spolupráce, inkluze, technologie.