Charakteristika školy

14. základní škola Plzeň je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Škola vzdělává přibližně 540 žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 24 žáků. Výuka probíhá paralelně na druhém stupni, na prvním stupni jsou v ročníku tři třídy. V budově je 23 samostatných kmenových tříd a dále  samostatné odborné učebny AJ, ICT, F, CH, PŘ, rovněž deset učeben s interaktivní tabulí, tři učebny výpočetní techniky. Škola dále disponuje cvičnou kuchyňkou, žákovskou a učitelskou knihovnou, keramickou pecí.

Ve škole pracuje speciální pedagog, je členem školního poradenství.

V každé učebně je nainstalována výpočetní technika a v každé učebně dataprojektor. K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště a sportovní areál.

Ve školní jídelně mají žáci možnost vybírat si ze dvou jídel a rovněž mají možnost si zakoupit svačinky.

Samostatná školní družina má v současné době devět oddělení a její provoz je od 6.00 do 17.00 hodin.

mapa školy 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz