Partnerská škola

Zahájena spolupráce se školou v Řeznu - školní rok 2016 - 17

Žáci nacházejí důvody, které je sbližují
V Řeznu zazněla slova o důležitosti přátelství

Vedení naší školy a paní učitelky německého a anglického jazyka navštívily během letošních letních prázdnin německé Řezno. Na Staré radnici zazněla vřelá slova o důležitosti přátelství, které roste mezi tamější školou Willi-Ulfig-Mittelschule a naší. Po setkání s řezenským primátorem jsme se setkali se žáky Willi-Ulfig-Mittelschule a jejich pedagogy. První seznámení provázely úsměvy i smích.  Byli jsme totiž mile překvapeni, že jeden z německých žáků měl při hodině vaření zástěru s českým žertovným textem. Další žák mluvil lámanou češtinou. A tak jsme se všichni shodli, že máme k sobě opravdu blízko.

 

Od školního roku 2009-2010 spolupracujeme se Základní školou, Námestie mladosti 1, Žilina.
Byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci v různých činnostech, např. vytváření spolupráce za účelem realizace projektů e-Twinningu, sportovních setkání, výměnné korespondence v rámci jednotlivých předmětů, např. anglického jazyka, mateřských jazyků, výměnné projekty na různá témata, osobní setkání pedagogických sborů, poskytování materiálů na prezentaci školy.
První návštěva se uskutečnila v rámci oslav 35. výročí založení naší školy v září 2009.
Následovala práce nad projektem „Our schools connect us“ – „Naše školy nás spojují“. Naši žáci vycestovali do partnerské školy v roce 2010. Další setkání se uskutečnilo v rámci 25. výročí založení základní školy v Žilině na jaře 2011.
Nejbližší akcí je návštěva žáků ze Žiliny u nás ve škole v prosinci 2011 a společná výstava výtvarných prací žáků na jaře 2012.

  Files/zs14/skola/pozvanka-vystava.pdf

V prosinci  2011 jsme se opět setkali a pracovali na vytvoření encyklopedie hádanek v mateřském jazyce a jejich překladu do angličtiny. Tentokráte to bylo setkání u nás v Plzni.
Nikdo ze 14.ZŠ v Plzni netušil, že potečou slzy lítosti nad rozloučením s 22 slovenskými děvčaty a chlapci po 2 dnech strávených dnech. Byly úžasné - dokončili jsme společnou práci na projektu "Naše školy nás spojují", setkali jsme se s primátorem města Plzně panem Martinem Baxou a mluvili jsme v živém vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
Pan primátor Baxa nám na plzeňské radnici řekl, že má z naší spolupráce velkou radost, protože výměna zkušeností, názorů a dovedností mezi školami je vždy ku prospěchu věci a obzvlášť milé je to v případě města Žiliny, které je partnerským městem Plzně. Jeho slova nás velmi těší! Následující den jsme mluvili o našem projektu v živém vysílání Českého rozhlasu studia Plzeň. Bylo nás na padesát ve studiu a pan redaktor Jurík poznamenal, že to je takový malý rekord.


Odjezdem našich žilinských kamarádů z Plzně přátelství a práce neskončí. Domluvili jsme se na další práci o anglicismech v našich jazycích.
Nový projekt žáků 14. základní školy v Plzni se jmenuje Anglicismy kolem nás. Zaregistrovali jsme ho opět na portále eTwinning v prosinci 2011. Naši žáci v něm budou sdílet se svými kamarády z partnerské školy ze Žiliny zkušenosti z pobytů z Velké Británie, aby se dokázali chovat přirozeně v tomto prostředí. Zároveň budou vyhledávat anglické výrazy ve své zemi a budou srovnávat, do jaké míry tyto výrazy zdomácněly v jejich mateřštině. V tom jim budou nápomocny vyučující anglického a českého jazyka v naší škole.
Za všechny Jana Chládková, koordinátorka projektu

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz