Pro předškoláky

 Milí rodiče budoucích prvňáčků,

jsme velmi rádi, že máte zájem o naši školu, je to pro nás potěšující a zároveň i zavazující. Věříme, že máme co nabídnout nejen v oblasti vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách.

Zveme Vás na seznámení se školou:

Úspěšný předškolák, aneb Škola nanečisto

 Děti se sejdou v hale školy (u hlavního vchodu), rozdělí se do tří skupin a každou z nich si převezme jedna paní učitelka prvního stupně. Ve třídách se z nich na chvíli stanou skoro opravdoví školáci - budou se "učit" a možná si přinesou i svoji první jedničku. Rodiče mohou sledovat své děti ve třídě, zapojit se do práce nebo se zeptat, co je zajímá.

Bylo by skvělé, kdyby děti měly s sebou přezůvky, pastelky a nůžky s kulatou špičkou.

Na Předškoláka se není třeba předem přihlašovat, účast na lekcích je zcela dobrovolná.

Těšíme se na Vás!!!

Zápis do prvních tříd školního roku 2019/2020 se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2019,

vždy od 14 do 17 hod. K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad.

18. března 2019 v 7:00 bude spuštěna elektronická registrace, otevřena bude do neděle 31. 3. 2019 do půlnoci.

 

 odkaz na registraci: https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs14/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=sLogem

Elektronickou registraci můžete provést z domova z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci bude umístěn na úvodní stránce našeho webu. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis.

Prosím, vyplňte již při rezervaci zvolené zaměření:

 jazykové (Aj), sportovní (hodina tělocviku navíc se zaměřením na florbal) nebo tvořivé (práce se stavebnicemi, hlínou, papírem). Dotace na prvním stupni je 1 hodina týdně.

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace

K zápisu se dostavte cca 10 minut před stanoveným a potvrzeným termínem, s sebou si vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.. Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s dospělými, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 4.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Na vyšetření v PPP je nutné se objednat co nejdříve.

Tiskopisy  k zápisu - ke stažení:

Zápisní list (vyplňují všichni, kdo přijdou k zápisu)

Žádost o přijetí  (vyplňujete, pokud Vaše dítě nastoupí v září do školy)

Žádost o odklad (vyplňujete, pokud žádáte odklad)

Kritéria přijetí

Zápis - plakát

Proč si vybrat právě naši školu?
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- 4. a 5. třídy jezdí na kurz bruslení
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě
 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz