Žákovská knihovna

Naše žákovská knihovna se nachází v prvním patře v multimediální učebně MUC2.


Žáci mají k dispozici přes 2 000 knih – beletrie i encyklopedie, časopisy, počítače připojený k internetu, jednoduché kvízy, čtenářský koutek.


Žáci si zde mimo půjčování knih mohou číst, prohlížet časopisy, vyplňovat kvízy vždy k určitému tématu nebo vyhledávat informace pro zadané projekty.


Žákovská knihovna je v dopoledních hodinách využívána i pro výuku s možností využití interaktivní tabule, audiotechniky a počítačů.


Knihovní fond je dle možností průběžně doplňován. Knihy půjčuje a ošetřuje Eva Zikmundová. V případě jakýchkoli dotazů mne můžete kontaktovat na níže uvedeném e-mailu: zikmundovaev@14zs.plzen-edu.cz

Provoz knihovny 2018/2019 – půjčování knih

Úterý:  velká přestávka

Čtvrtek:  13.00 - 14.30 hodin

Pátek: 13.00 - 14.00 hodin

 Akce a projekty:

Čtenář na jevišti

 Listy nejen na stromech, ale i v knize

V dubnu a v květnu probíhal v knihovně program pro děti z jednotlivých oddělení družiny na téma „Listy nejen na stromech, ale i v knize.“ Děti vytvořily svůj lístek, na který napsaly, co pro ně znamená čtení a kniha. Tento lístek si pak nalepily na strom, který je namalovaný v knihovně. Přečetli jsme si i pohádku z knihy Proměny. Legendy o stromech a květinách, kde nás zaujal příběh, proč má vrba kočičky.

Cestujeme světem knih

Ke čtení knih byli žáci motivování projektem „Cestujeme světem knih,“ kde měli děti od prvních do čtvrtých tříd přečíst a pak přečtenou knihu představit svým spolužákům. Vyvrcholením bylo květnové soutěžní odpoledne dětí s rodiči a učiteli, kde byli vyhodnoceni nejpilnější čtenáři, kteří byli odměněni knihou. Cílem projektu bylo posílení čtenářské gramotnosti žáků. Čtenáři navštěvovali i Žákovskou knihovnu, kde si knihy prohlíželi a zapůjčili pro domácí četbu. Celoročně si vedli žáci čtenářské deníky a své spolužáky seznamovali s obsahem přečtených knih a doporučovali jim knihy k přečtení. V rámci tohoto projektu získala naše knihovna i dvě sady knih po 25 ks. Na tyto knihy se těší nejen děti, ale i učitelé, až si je společně přečtou při hodinách čtení.

 

 Poděkování

Jménem naší Žákovské knihovny bych chtěla poděkovat Školnímu parlamentu za pomoc v projektu „Od Ježíška přišla nová knížka? Věnujte ty, které již nečtete.“
Zároveň děkuji všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří nám přispěli knihou (někteří i více knihami) do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.
Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našlo okolo 130 knih.

 Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. Celkem 52 knih a malá ukázka některých vybraných titulů.

 

 Řád školní knihovny

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz