Školní družina

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vedoucí vychovatelka:

Vladimíra Kovaříková
tel. 378 027 322, 378 027 306
e-mail: kovarikovavl@zs14.plzen-edu.cz

Informace k přihlášení žáka do školní družiny a k platbě za ŠD:
Částka za školní družinu je ve výši 130,- Kč měsíčně. Platí se na září až prosinec 520,- Kč, na leden až červen 780,- Kč.
Pokud dítě chodí pouze do ranní družiny, platí se 30,- Kč měsíčně.

číslo účtu školní družiny: 4838590217/0100
variabilní symbol: evidenční číslo (přiděleno u zápisu nebo napsané v ŽK)

specifický symbol: 60230
konstantní symbol: 0558

Děti se vyzvedávají od 13.15 do 13.55 a od 15.00 do 17.00 hod.

Ve školní družině děti budou potřebovat převlečení na ven (starší tepláky) viditelně označené (podepsané).

Oddělení
Vychovatelka
Jméno a příjmení
Kontakt
1.Blanka Hulová

378 027 306 - kabinet, 378 027 321 - třída

hulovabl@zs14.plzen-edu.cz

2.Vladimíra Kovaříková
- vedoucí vychovatelka

378 027 306 - kabinet, 378 027 322 - třída

kovarikovavl@zs14.plzen-edu.cz

3.Bc. Martina Brodová

378 027 306 - kabinet, 378 027 323 - třída

brodovama@zs14.plzen-edu.cz

4.Jitka Čechurová

378 027 306 - kabinet, 378 027 324 - třída

cechurovaji@zs14.plzen-edu.cz

5.

Petra Krocová

378 027 306 - kabinet, 378 027 325 - třída

krocovape@zs14.plzen-edu.cz

6.Miluše Roubalová

378 027 332 - kabinet, 378 027 328 - třída

roubalovami@zs14.plzen-edu.cz

7.Dana Dobrá

378 027 332 - kabinet, 378 027 337 - třída

dobrada@zs14.plzen-edu.cz

8.
Bc. Elena Dadová

378 027 332 - kabinet, 378 027 338 - třída

dadovael@zs14.plzen-edu.cz

9.
Lenka Třeštíková

378 027 308 - kabinet, 378 027 339 - třída

terstikovale@zs14.plzen-edu.cz

 


 


Přihláška dítěte k zájmovému vzdělávání ve školní družině - školní rok  2018  - 19

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze 14. základní školy Plzeň jinou osobou

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů - příloha ke Zmocnění

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny

 

 

 

Informace z tisku o naší školní družině:

Nudu ve školní družině neznají

V družině hledají talenty


 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz